Комунальна установа
Бориспільської міської ради

Бориспільський Трудовий архів

Київської області

a

План

План розвитку архівної справи на 2021 рік


с.Глибоке, Бориспільський район

Київська область

 

 

ПЛАН

розвитку архівної справи

  на  2021 рік

                                                                              ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                В.О. голови Бориспільської

міської ради

                                                                                  ____________Владислав Байчас

 

                                                                                    „____”______________2021р.

 

 

Індекси

Основні напрями роботи

 

 

 

 

 

Одиниця виміру

Показники обсягу робіт

Всього по області (Україні)

Центральні державні архіви

Державні архіви областей

Архівні відділи райдерж-адмініст-рацій

Бориспільський районний Трудовий архів

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Забезпечення збереженості та державний облік документів НАФ

 

 

 

 

 

 

1.1.

Реставрація документів з паперовою основою:

арк.

 

 

 

 

 

1.2.

Ремонт документів з паперовою основою

арк.

 

 

 

 

200

1.3.

Оправлення та підшивка документів

од.зб.

 

 

 

 

50

1.4.

Консерваційно-профілактичне оброблення:

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

- страхового фонду

од.зб. (рулон)

 

 

 

 

 

 

- кінодокументів

од.зб.

 

 

 

 

 

 

- фотодокументів

од.зб.

 

 

 

 

 

 

- фонодокументів

од.зб.

 

 

 

 

 

 

- відеодокументів

од.зб.

 

 

 

 

 

1.5.

Створення страхового фонду:

 

 

 

 

 

 

 

- на документи з паперовою основою

од.зб.

кадр негатива

 

 

 

 

 

 

- кінодокументів

од.обл.

 

 

 

 

 

 

- фотодокументів

од.обл.

 

 

 

 

 

 

- фонодокументів

од.обл.

 

 

 

 

 

 

- відеодокументів

од.обл.

 

 

 

 

 

1.6.

Картонування документів

од.зб.

 

 

 

 

200

1.7.

Перевіряння наявності документів

од.зб.

 

 

 

 

3500

1.8.

Виявлення унікальних документів (перегляд документів):

 

 

 

 

 

 

 

- управлінської документації

од.зб.

 

 

 

 

 

 

- документів особового походження

од.зб.

 

 

 

 

 

 

- науково-технічної документації

од.зб.

 

 

 

 

 

 

- кінодокументів

од.обл.

 

 

 

 

 

 

- фотодокументів

од.обл.

 

 

 

 

 

 

- фонодокументів

од.обл.

 

 

 

 

 

 

- відеодокументів

од.обл.

 

 

 

 

 

1.9.

Здійснення грошової оцінки унікальних документів

 

документ

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1.10.

Страхування унікальних документів

документ

 

 

 

 

 

1.11.

Переїзд в приміщення трудового архіву, перевіряння наявності та стану справ 

справа

 

 

 

 

 

1.11.1.

Оформлення результатів перевіряння наявності та стану справ, їхнього розшуку

акт

 

 

 

 

5

1.12.

Облік фондів і документів

 

 

 

 

 

 

 

- облік нових надходжень фондів у списку фондів

запис

 

 

 

 

15

 

- ведення книги обліку надходжень документів

запис

 

 

 

 

15

 

- складання аркушів фондів

аркуш фонду

 

 

 

 

15

 

- складання карток фондів

картка

 

 

 

 

15

 

- внесення змін до карток фондів

 

картка

 

 

 

 

 

 

- ведення карткового покажчика фондів

картка

 

 

 

 

 

 

- ведення реєстру описів

опис

 

 

 

 

15

 

- ведення справ фондів

Справа фонду

 

 

 

 

15

 

- звіряння опису фондів з аркушами фондів

аркуш фонду

 

 

 

 

15

1.13.

Приймання-передавання справ на зберігання до архівосховища державної архівної установи

справа

 

 

 

 

 

1.14.

Ведення по фондового топографічного покажчика

картка

 

 

 

 

15

1

2

3

4

5

6

7

8

1.15.

Ведення по стелажного топографічного покажчика

картка

 

 

 

 

15

1.16.

Контроль температурно-вологісного режиму зберігання документів, протипожежного стану архівосховища

нагляд

 

 

 

 

80

2.

Створення та розвиток довідкового апарату до документів НАФ

 

 

 

 

 

 

2.1.

Описування:

 

 

 

 

 

 

 

- управлінської документації

од.зб.

 

 

 

 

10

 

- документів особового походження

од.зб.

документ

 

 

 

 

500

 

- науково-технічної документації

од.зб.

 

 

 

 

 

 

- кінодокументів

од.обл.

 

 

 

 

 

 

- фотодокументів

од.обл.

 

 

 

 

 

 

- фонодокументів

од.обл.

 

 

 

 

 

 

- відеодокументів

од.обл.

 

 

 

 

 

2.1.1.

Складання історичних довідок (доповнень) до архівних фондів

 

 

 

 

 

 

 

- виявлення відомостей за опублікованими джерелами

друк.арк.

 

 

 

 

 

 

- виявлення відомостей за справами

справа

 

 

 

 

10

 

- написання історичних довідок (доповнень) до архівних фондів

Друк. аркуш

 

 

 

 

15

2.1.2.

Визначення та уточнення фондової приналежності документів

справа

 

 

 

 

 

20

 

2.1.3.

 Формування справ

аркуш

 

 

 

 

 

2.1.4.

Систематизація аркушів у справі

аркуш

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

2.1.5.

Складання заголовків справ

 

заголовок

 

 

 

 

100

2.2.

Удосконалення та перероблення описів:

 

 

 

 

 

 

 

 

- управлінської документації

од.зб.

 

 

 

 

 

 

- документів особового походження

од.зб.

 

 

 

 

 

 

- науково-технічної документації

од.зб.

 

 

 

 

 

 

- кінодокументів

од.обл.

 

 

 

 

 

 

- фотодокументів

од.обл.

 

 

 

 

 

 

- фонодокументів

од.обл.

 

 

 

 

 

 

- відеодокументів

од.обл.

 

 

 

 

 

2.2.1.

Оформлення описів

опис

 

 

 

 

15

2.2.2.

Складання описів справ

заголовок

 

 

 

 

15

2.3.

Каталогізація:

 

 

 

 

 

 

 

- управлінської документації

од.зб.

картка

 

 

 

 

 

 

- документів особового походження

од.зб.

картка

 

 

 

 

 

 

- науково-технічної документації

од.зб.

картка

 

 

 

 

 

 

- кінодокументів

од.обл.

картка

 

 

 

 

 

 

- фотодокументів

од.обл.

картка

 

 

 

 

 

 

- фонодокументів

од.обл.

картка

 

 

 

 

 

 

- відеодокументів

од.обл.

картка

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

3.

Формування НАФ та експертиза цінності документів. Організація зберігання документів в архівних підрозділах підприємств, установ і організацій

 

 

 

 

 

 

3.1.

Приймання на державне зберігання:

 

 

 

 

 

 

 

- управлінської документації

од.зб.

 

 

 

 

 

 

- документів особового походження

од.зб.

документ

 

 

 

 

 

 

- науково-технічної документації

од.зб.

 

 

 

 

 

 

- кінодокументів

од.обл.

 

 

 

 

 

 

- фотодокументів

од.обл.

 

 

 

 

 

 

- фонодокументів

од.обл.

 

 

 

 

 

 

- відеодокументів

од.обл.

 

 

 

 

 

 

- документів з особового складу

од.зб.

 

 

 

 

 

3.2.

Організація роботи ЕПК

 

 

 

 

 

 

3.2.1.

Схвалення ЕПК:

 

 

 

 

 

 

 

описів на:

 

 

 

 

 

 

 

- управлінську документацію

од.зб.

 

 

 

 

 

 

- документи особового походження

од.зб.

 

 

 

 

 

 

- науково-технічну документацію

од.зб.

 

 

 

 

 

 

- кінодокументи

од.обл.

 

 

 

 

 

 

- фотодокументи

од.обл.

 

 

 

 

 

 

- фонодокументи

од.обл.

 

 

 

 

 

 

- відеодокументи

од.обл.

 

 

 

 

 

3.2.2.

Погодження ЕПК:

 

 

 

 

 

 

 

 

- описів справ з особового складу

од.зб.

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

- номенклатур справ

Номенкла-тура

 

 

 

 

 

 

- інструкцій з діловодства

інструкція

 

 

 

 

 

 

- положень про служби діловодства

положення

 

 

 

 

 

 

- положень про ЕК

положення

 

 

 

 

 

 

- положень про архівні підрозділи

положення

 

 

 

 

 

3.3.

Експертиза цінності документів, що зберігаються в архівних підрозділах:

 

 

 

 

 

 

 

- управлінської документації

од.зб.

 

 

 

 

 

 

- документів особового походження

од.зб.

 

 

 

 

 

 

- науково-технічної документації

од.зб.

 

 

 

 

 

 

- кінодокументів

од.обл.

 

 

 

 

 

 

-         фотодокументів

од.обл.

 

 

 

 

 

 

- фонодокументів

од.обл.

 

 

 

 

 

 

- відеодокументів

од.обл.

 

 

 

 

 

3.3.1.

Проведення цільової експертизи наукової та історико-культурної цінності документів:

 

 

 

 

 

 

 

без оформлення результатів

справа

 

 

 

 

300

 

з оформленням результатів

справа

 

 

 

 

 

3.3.2.

Оформлення результатів експертизи цінності документів

 

 

 

 

 

 

 

- складання акта про вилучення документів, що не підлягають зберіганню в трудовому архіві

позиція акта

 

 

 

 

 

 

- вилучення справ, що виділені до знищення в трудовому архіві

справа

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

3.4.

Упорядкування на договірних засадах:

 

 

 

 

 

 

 

 

- управлінської документації постійного зберігання

од.зб.

 

 

 

 

 

 

- управлінської документації тимчасового зберігання

од.зб.

 

 

 

 

 

 

- документів із особового складу

од.зб.

 

 

 

 

 

 

- науково-технічної документації

од.зб.

 

 

 

 

 

3.5.

Здійснення контролю за станом діловодства та архівної справи на підприємствах, в установах та організаціях у зоні комплектування архівної установи та заходи щодо підвищення кваліфікації працівників діловодних, експертних та архівних служб

 

 

 

 

 

 

 

3.5.1.

Кількість проведених перевірянь підприємств, установ і організацій, з них:

перевіряння

 

 

 

 

 

 

- комплексних

 

 

 

 

 

 

 

- тематичних

 

 

 

 

 

 

 

- контрольних

 

 

 

 

 

 

3.5.2.

Кількість проведених оглядів забезпечення збереженості документів НАФ та стану

огляд

 

 

 

 

 

 

діловодства на підприємствах, в установах і організаціях

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

3.5.3.

Заходи з підвищення кваліфікації працівників діловодних, експертних та архівних служб установ:

 

 

 

 

 

 

3.5.3.1.

кількість проведених семінарів (курсів) з підвищення кваліфікації працівників діловодних, експертних та архівних служб установ, організованих архівною установою

семінар

(курси)

 

 

 

 

 

3.5.3.2.

кількість слухачів, які взяли участь у семінарах (курсах)

слухач

 

 

 

 

 

3.5.3.3.

кількість проведених семінарів (курсів) з підвищення кваліфікації працівників діловодних, експертних та архівних служб установ, до яких залучалися працівники

семінар

(курси)

 

 

 

 

 

3.6.

Надання методичної та практичної допомоги установам, організаціям та підприємствам в підготовці описів справ, складанні та удосконаленні номенклатур справ

установа

 

 

 

 

 3

3.6.1.

Із особового складу

Стаття опису

 

 

 

 

 

3.7.

Створення та ведення картотеки ліквідованих фондоутворювачів 

картка

 

 

 

 

 

4.

Використання інформації документів НАФ

 

 

 

 

 

 

4.1.

Ініціативне інформування

документ

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

4.2.

Виконання запитів:

 

 

 

 

 

 

 

- тематичних

запит

 

 

 

 

5

 

- акти цивільного стану

запит

 

 

 

 

 

 

- генеалогічних

запит

 

 

 

 

 

 

- соціально-правового характеру

запит

 

 

 

 

250

 

- кількість звернень від громадян, розглянутих на особистому прийомі

 

звернення

 

 

 

 

200

4.3.

Підготовка:

 

 

 

 

 

 

 

- виставок документів

виставка

 

 

 

 

 

 

- радіопередач

радіопере-дача

 

 

 

 

 

 

- телепередач

Телепере-дача

 

 

 

 

 

 

- публікацій у пресі

публікація

 

 

 

 

1

4.4.

Організація роботи користувачів у читальному залі:

користувач

 

 

 

 

 

 

- громадян України

 

 

 

 

 

 

 

- іноземних громадян

 

 

 

 

 

 

 

- кількість виданих справ

справа

 

 

 

 

800

5.

Зміцнення матеріально-технічної бази архівів, їх охоронної і пожежної безпеки

 

 

 

 

 

 

 

5.1.

Приміщення:

 

 

 

 

 

 

 

- заміна приміщень

будівля, м2

 

 

 

 

 

 

- отримання додаткових приміщень

будівля, м2

 

 

 

 

 

5.2.

Ремонт приміщень

будівля, м2

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

5.3.

Збільшення протяжності стелажного обладнання (стелажних полиць)

будівля, пог. м.

 

 

 

 

 

5.4.

Встановлення сигналізації:

 

 

 

 

 

 

 

- пожежної

будівля

 

 

 

 

 

 

- охоронної

будівля

 

 

 

 

 

5.5.

Ремонт сигналізації:

 

 

 

 

 

 

 

- пожежної

будівля

 

 

 

 

 

 

- охоронної

будівля

 

 

 

 

 

5.6.

Встановлення/ремонт автоматичних систем пожежегасіння, придбання вогнегасників

встановлення

ремонт

 

 

 

 

 

5.7.

Встановлення/ремонт  системи кондиціювання та вентиляції повітря

встановлення

ремонт

 

 

 

 

 

5.8.

Оброблення дерев’яних конструкцій вогнезахисним розчином

будівля, пог. м.

 

 

 

 

 

 

Завідувач                                                                            Тетяна ФЕСЕНКО

 

 

Пояснення

до плану розвитку архівної справи на 2021 рік

 

 

На 2021 рік планується:

відремонтувати документи з паперовою основою – 200 аркушів;

оправити та підшити 50 одиниць зберігання;

закартонотувати 200 справ;

оформити 10 актів результатів перевіряння наявності та стану справ;

надання методичної та практичної допомоги 3 установам, організаціям та підприємствам, що ліквідуються без правонаступників;

провести облік нових фондів, скласти на них аркуші фондів, карток фондів, історичні довідки, завести справи фондів,  вести реєстр описів, прийняти на зберігання 500 одиниць зберігання;

перевірити та при необхідності скласти описи справ і погодити їх з ЕК архівного відділу Бориспільської міської ради (деякі описи з ЕК архівного відділу Бориспільської РДА), упорядкувати документи з кадрових питань;

ведення постійного контролю за температурно-вологісним режимом зберігання документів, протипожежного стану архівосховищ;

            виконання запитів:

-         соціально-правового характеру – 250;

-         звернень громадян – 200.

 

 

Завідувач                                                                           Тетяна ФЕСЕНКО