Комунальна установа
Бориспільської міської ради

Бориспільський Трудовий архів

Київської області

a

Штати

У штаті архіву 3 особи -завідувач, бухгалтер та архіваріусphoto
Фесенко Тетяна Вікторівна

-

- директор Комунальної установи Бориспільської районної ради «Бориспільський районний Трудовий архів», призначена на посаду 07 червня 2012 року рішенням сесії Бориспільської районної ради №182-12-VI від 07 червня 2012 року. Розпорядженням в.о. міського голови № 182 від 31 грудня 2020 року на посаду завідувача Комунальної установи Бориспільської міської ради "Бориспільський Трудовий архів" було призначено Фесенко Тетяну Вікторівну.

У 1980 році закінчила Київський державний педагогічний інститут ім. Горького за спеціальністю "вчитель фізики та астрономії"

Завідувач здійснює безпосереднє керівництво, організовує роботу Трудового архіву. Організовує та забезпечує зберігання документів, які надійшли до архіву на тимчасове зберігання. Організовує приймання та приймає на зберігання від підприємств, установ та організацій району документи з особового складу працівників, що закінчені діловодством: накази, відомості виплат заробітної плати. Здійснює контроль та виконує роботу з систематизації, розміщення та обліку справ, які передані на зберігання до архіву, Складає описи справ, акти для передавання справ на зберігання, на списання та знищення справ.Приймає і реєструє документи, що надійшли до архіву на тимчасове зберігання від установ, підприємств, організацій. Готує на основі архівних документів відповіді, довідки на запити юридичних і фізичних осіб.photo
Загороднюк Оксана Анатоліївна

-

Призначена на посаду бухгалтера комунальної установи Бориспільської міської ради "Бориспільський Трудовий архів" наказом № 07-к від 16.04.2021 року

У 2018 році закінчила "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорфя Сковороди"здобула кваліфікацію ступінь: вищої освіти магістр, спеціальність облік і оподаткування.

Самостійно веде фінансові, матеріальні, виробничі, господарські розрахунки та баланси, обліковує кошти, фонди, продукцію, матеріали,вносить записи в бухгалтерські книги про виробничі, управлінські, організаційні, господарські та інші затрати на планові і поточні цілі, калькулює і готує дані та форми документів для розрахунків з банками, веде інвентарні списки, довіреності, накладні, переліки зобов'язань, цінних паперів тощо, оформляє платежі за матеріальні, комунальні послуги, нараховує заробітну плату, переказує кошти за виконані роботи тощо. Як архіваріус організовує зберігання і забезпечує цілісність документів, що надійшли до трудового архіву. Підготовлює описи одиниць довготривалого і тривалого зберігання а також акти для передачі документів на зберігання, на списання і знищення матеріалів, терміни зберігання яких закінчилися. Веде роботу по створенню довідкового апарату по документах, що забезпечує зручний і швидкий їх пошук. Бере участь в роботі з експертизи наукової та практичної цінності архівних документів. Слідкує за станом документів, своєчасного їх відновлення, дотримання в приміщеннях архіву умов, необхідних для забезпечення їх збереження. Контролює дотримання правил протипожежного захисту в приміщенні архіву.photo
Когут Галина Федорівна

-

Призначена на посаду архіваріуса комунальної установи Бориспільської міської ради "Бориспільський Трудовий архів" наказом № 11-к від 30.06.2021 року

З 2008 р. по липень 2021 р. працювала на посаді завідуючої Трудового архіву виконавчого комітету Бориспільської міської ради. Закінчила Київський індустріально-педагогічний технікум.

Приймає на зберігання документи та забезпечує їх зберігання, перевіряє правильність формування та оформлення справ, що надходять на зберігання. Систематизує, розміщує фонди, веде їх облік, перевірку наявності та стану документів, ремонт документів. Бере участь в експертизі цінності документів. Проводить роботу по переробці та удосконаленню описів, каталогізації. Готує та видає довідки соціально-правового характеру та тематичні за документами архіву, видає копії архівних документів. Веде діловодство в архіві. Відповідає за санітарно-гігієнічний стан документів, що зберігаються в архіві та приміщення.