Комунальна установа
Бориспільської міської ради

Бориспільський Трудовий архів

Київської області

a

Звіт

Підсумки роботи архіву за 2020 рік


Трудовий архів, виконуючи завдання Програми збереження архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду, досягнув позитивних результатів з основних напрямків своєї діяльності.

  1. 1.     Основні організаційні заходи архівних установ. 

Діє "Програма розвитку архівної справи в Бориспільському районі на 2020-2022 роки" затверджена і на сесії районної ради.

  1. 2.     Забезпечення збереженості документів, що не належать до національного архівного фонду.

У центрі уваги Трудового архіву залишалися питання забезпечення збереження документів, що не належать до Національного архівного фонду, створення належних умов їх зберігання.

В Трудовому архіві станом на 01.01.201 року зберігаються документи з кадрових питань (особового складу) 116 фондів, що більше, порівняно з попереднім роком на 11 архівних фондів, всього 10162 одиниці зберігання.

Загальна площа архівосховища складає 38 кв. м., протяжність стелажних полиць – 240 м, ступінь заповнення стелажного обладнання – 100%.

З метою поліпшення умов зберігання документів закартоновано 400 од. зб.

Протягом звітного періоду в архівосховищі проведені санітарні дні, здійснено 90 вимірів температурно-вологісного режиму.

  1. 3.     Державний облік документів, що не належать до НАФ.

У Трудовому архіві у 2020 році продовжувалась робота щодо створення та удосконалення описів.

  1. 4. Формування архівного фонду.

Протягом 2020 року архівом здійснювались заходи щодо поповнення архівного фонду документами з кадрових питань.

11 описів справ погоджені експертною комісією, виготовлено картки та топографічні покажчики на всі прийняті фонди.

  1. 5.     Використання інформації документів архівного фонду.

Основною формою використання інформації трудових архівів залишалося виконання тематичних запитів та запитів соціально-правового характеру.

         Протягом 2020 року Трудовим архівом виконано 228 запитів із соціально-правових питань, зокрема в більшості запитів – це звернення за довідками про трудовий стаж та заробітну плату, а також підтвердження первинними документами участі в роботі по ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС у 1986-1990 роках. Всі запити виконувалися вчасно та якісно.

         Протягом 2020 року у Трудовому архіві було проведено 51 звірку працівниками Головного управління ПФУ Київської області, яким було видано  справ.

Ведеться робота по створенню та удосконаленню сайту, створення електронних журналів.

Директор                                                                                  Тетяна ФЕСЕНКО